Eksterne kurs

Jeg reiser og holder kurs og foredrag på forespørsel i belønningsbasert fuglehundtrening, jakt- og apporttrening av fuglehunder, rallylydighet og konkurranselydighet. 

Ta kontakt dersom du er interessert i å leie meg inn som instruktør eller foredragsholder for din bedrift eller hundeklubb. Jeg tilpasser tema og opplegg etter deres ønsker.

Eksempel 1:
Kveld dag 1: Foredrag 3 timer
Dag 2: Kurs 6 timer
Dag 3: Kurs 6 timer

Passer som helgekurs. Foredrag første kvelden kan erstattes med kurs. Opp til 8 deltakere med hund.

Eksempel 2:
Kveld dag 1: Foredrag 3 timer
Dag 2: Kurs 4 timer á to grupper på 6 deltakere hver
Dag 3: Kurs 4 timer á to grupper på 6 deltakere hver

Passer som kurs på hverdager eller på steder man vil maksimere antall deltakere. En gruppe på 6 personer går formiddagskurs over to dager, en annen gruppe ettermiddagskurs.

Forslag til foredrag og kurs

Foredrag: RIOS med belønningsbaserte metoder

I dette foredraget konsentrerer jeg meg om hvordan vi får hunden komplett i ro i oppflukt og skudd. Jeg starter med å forklare hva RIOS er, hvilke utfrodringer det er vanlig å møte under treningen, og viser fram noen videoer av fuglearbeid. Deretter konsentrerer jeg meg om de 6 ulike ferdighetene/kunnskapene hunden må ha for å mestre øvelsen. Jeg avslutter med å kort snakke om viktigheten av at treneren tilegner seg ulike trenerferdigheter for å kunne trene hunden effektivt. 

Foredrag: Effektiv hundetrener med gode trenerferdigheter

I dette foredraget fokuserer jeg på hva som skal til fra førerens side for å oppnå en lett kommunikasjon med hunden, og for å gjøre treningen så effektiv som mulig. Jeg identifiserer de fem viktigste ferdighetene vi bør ha som hundetrenere og kommer med eksempler på hvordan disse påvirker effekten og resultatet av treningen. Dette foredraget kan enten legges opp spisset mot eiere av fuglehunder, eller gjøres mer generelt ved å bruke eksempler fra andre hundesporter og hverdagen vår med hunden. 

Foredrag: Bruk av eksterne belønninger i fuglehundtreningen

Eksterne belønninger er alt vi kan gi hunden som vi ikke har fysisk kontroll over. Altså alt hunden vil gjøre som vi kan gi tillatelse til. Ofte møter vi de største utfordringene i treningen i overgangen fra når hunden jobber for belønningene vi bærer på kroppen, til den jobber for belønninger vi ikke har kontroll over. Gjennom filmer, eksempler og beskrivelse av øvelser viser jeg hvordan vi trener fram hunden til å jobbe for oss og engasjere seg i det vi ber om, selv om belønningene den jobber for er langt utenfor vår kontroll. Altså hvordan vi, gjennom belønningsbasert trening, får hunden til å gjøre som vi ber om selv om den er mest interessert i de hvite vingene 200 meter unna.

Foredrag: Å sette rette kriterier i når vi trener fuglehunder

Magien i hundetreningen ligger i detaljene, og kanskje spesielt når vi greier å sette rett kriterienivå i treningen. Et kriterie er i denne sammenheng det hunden må gjøre i en repetisjon for å oppnå belønning. Å sette rett vanseklighetsgrad i treningen har veldig mye å si for effekten av den treningen vi gjør. For høye kriterier (vanskelighetsgrad) gjør lett at hunden gir opp eller feiler for mye. For lave kriterier (vanskelighetsgrad) gjør at treningen går for tregt framover eller at hunden lett kjeder seg. I tillegg er det vanskelig å styre kriteriene når vi trener i miljø der vi ikke har kontroll på forstyrrelser og belønninger. I dette foredraget går jeg grunnig inn på hva kriterier er, hvordan vi kan øke og senke dem, når vi bør øke og senke dem, og hvordan vi kan legge opp til rett selv om vi er ute i terrenget og ikke har kontroll på miljøet. 

Kurs: Innføring i belønningsbasert fuglehundtrening

Gjennom dette kurset går jeg igjennom de viktigste prinsippene i belønningsbasert fuglehundtrening. Fokuset i treningen vil være på å utvikle gode trenerferdigheter hos deltakerne. Vi vil blant annet være innom belønningsutvikling, engasjement, selvkontroll, kriteriesetting, frivillige atferder, planlegging og relasjon. Kurset passer for dem som er ny med belønningsbasert fuglehundtrening, eller som er nysgjerrig på hva det handler om. Siden vi konsentrerer oss om ferdigheter hos fører er nivået hos hunden irrelevant. Den bør allikevel være så gammel at den tåler treningsmengden i kurset. 

Kurs: RIOS med belønningsbaserte metoder

I dette kurset fokuserer vi kun på RIOS og jobber med dette på det nivået fører og hund befinner seg. Jeg går igjennom øvelser for å lære hunden de 6 ulike ferdighetene/kunnskapene hunden må ha for å ha komplett RIOS i alle situasjoner. Deretter setter vi sammen dette og trener øvelser hunden må bruke flere av ferdighetene for å lykkes. Kurset passer for hunder på alle nivå, men førerene bør ha grunnleggende kunnskaper om belønningsbasert trening for å få fullt utbytte av kurset. 

Kurs: Grunntrening av spaniel

I dette kurset tar vi for oss hvordan vi lærer spanielen de grunnleggende jaktferdighetene. Vi vil være innom lydighetsmomenter, søkstrening, apportering, å følge fot , og å vente på tur. Sette seg, bli sittende og innkalling vil være noe vi jobber mye med under kurset. Kurset passer for førere som har lite erfaring med å trene mot jakt og jaktprøver, eller førere med unge spanieler. 

Kurs: JAL og/eller jaktprøvekurs for spaniel

I dette kurset gjør vi treningen konkurranselik og forbereder hund og eier på hva som skjer i prøvesituasjonen. Vi går igjennom øvelsene, regelverket, hvordan vi som deltakere forholder oss til dommer og prøveledelse, hva som forventes av hundene og hvordan vi kan føre hunden slik at den lykkes under prøven. Jeg legger opp kurset slik at det tilpasses deltakernes nivå og mål. For at deltakerne skal ha mest mulig utbytte av kurset innholdet konsentreres enten rundt JAL/apportprøver, eller mot jaktprøver for spaniel. 

Kurs: Grunnleggende apportering

I dette kurset går jeg igjennom forkunnskaper for apportering, innlæring av selve apportøvelsen og kvalitetssikring av øvelsen. Fordi øvelsen apportering ofte er en krevende øvelse for mange hunder å lære vil jeg bryte opp kurset med mye teori og demonstrasjoner. Å lære hunden å apportere krever korte hyppige treningsøkter over lengre tid. Om dette kurset kjøres som et intensivt helgekurs vil vi ikke kunne forvente stor endring hos hundene. Selve læringen hos hunden vil komme først når førerne implementerer det de har lært på kurset i sin daglige trening. 

Kurs: Apportering for apportprøver for stående fuglehunder

Under dette kurset tar jeg for meg apportøvelsene vi finner i UK og AK klassen for apportprøver for stående fuglehunder. For å kunne gjennomføre kurset på en tilfredsstillende måte må vi ha tilgang på terreng vi lovlig kan slippe hunder i slik at vi kan trene søk- og sporapport, og tilgang på vann vi kan gjennomføre vannapport i. Jeg går igjennom krav til øvelsene, regelverk, hva vi må huske på under prøvedagen, og hvordan vi kan føre hunden vår slik at den lettest lykkes i øvelsene.

Kurs: Kom rett i gang med den unge fuglehunden

I dette kurset fokuserer jeg på valpe- og unghundstreningen. Jeg presenterer mine yndlingsøvelser og leker fram en hund som engasjerer seg i det vi vil når vi vil det. Vi blander teori, praksis og demonstrasjon slik at det ikke blir for mye trening for hundene, og veklser hyppig mellom øvelser for å ikke gjøre treningen kjedelig. Under kurset vil vi gå igjennom øvelser som sette seg raskt, bli sittende, signaler for sitt, stasjonstrening, apportering, belønningsutvikling, følge fører, vente på tur og innkalling. 

For mer info:

Astrid Weider Ellefsen
vindfinnhund@gmail.com
95973305

Jeg og hundene bruker:

Våre hunder spiser: