I går hadde jeg første kurskveld for vinterens grunnkurs for fuglehunder. Vi brukte arealet som skal bli ny treningsbane, og kunne konstatere at det var godt nok med lys der. Nå gjenstår det å få kjørt ut massene vi har fått levert slik at bakken blir jevn og å sette opp gjerder mot elva.

IMG_2877

7 ekvipasjer er med på kurset og det er et godt spenn i erfaringsnivå både hos hunder og eiere. Første kvelden ble det en del teori og vi snakket om hvordan vi vil at den stående fuglehunden skal fungere og hvordan hundene lærer. Hundene lærer primært av konsekvensene av sine handlinger, og de lærer lettere av konsekvenser som tilfredsstiller behov eller som vekker positive følelser enn de som vekker negative følelser. I treningen vil for stort fokus på de negative konsekvensene gi en passiv hund som er mindre interessert i å jobbe med og for føreren. Vi må derfor legge opp treningen slik at hunden for det meste gjør rett slik at vi kan belønne den ofte.

Vi brukte også en del tid på å snakke om belønninger. Vi førere har lett for å begrense vårt begrep om belønning til kun å gjelde godbiter eller ros, men alt som hunden synes er bra og vil bruke krefter for å få kan brukes som en belønning. Løpe, leke, spise, markere, snuse, gå ut, få søke, reise fugl, apportere og utrede er eksempler på ting som kan brukes som belønning. Vår oppgave blir å finne ut hva vår hund liker å gjøre/spise/leke med, og så bruke det til å lære hunden å gjøre det vi vil. Adferder som hunden opplever som vanskelige å utføre (f.eks. på grunn av forstyrrelser) krever bedre belønninger enn enklere adferder. Når hunden etterhvert lærer å jobbe og det ikke koster så mye for den å utføre adferden kan vi redusere kvaliteten og hyppigheten av belønningene.

Etter all praten var det tid for litt trening og denne kvelden var fokuset omvendt lokking. Med denne teknikken lærer vi hunden konsentrasjon, selvkontroll og å høre etter kommando. Vi holder en hånd med godbiter hunden vil ha forran den så den ser og lukker hånden om hunden prøver å ta godbitene. Når hunden trekker seg unna åpner vi hånden igjen, men lukker raskt om hunden prøver seg igjen. Om hunden holder seg unna plukker jeg en godbit med den andre hånden og fører den mot hunden. Om hunden møter godbiten legger jeg den tilbake. Ikke før hunden kan være i ro og ikke bevege seg framover mot den åpne godbithånden får den godbiten. Innimellom løser vi ut hunden ved å gi den tillatelse til å reise seg og ta godbiten i hånden. For å få litt gratis trening på «bli sittende» jobbet vi med hundene sittende i øvelsen. Det er noen punkter som er viktige å huske på når vi jobber med omvendt lokking:

  • Hunden skal selv velge å sette seg og trekke seg unna godbiten. Dette er en øvelse for å lære hunden at om den trekker seg unna og er i ro når noe frister kan det være den får tilgang på noe bra etterpå. Hunden har ansvaret og vi styrer kun konsekvensene av valgene hunden tar.
  • Om vi på noen måte korrigerer (med f.eks. kommando, stoppsignal med hånden, kremting eller annen påvirkning) hunden for å reise seg eller prøve å ta godisen i denne øvelsen mister øvelsen verdi. I denne øvelsen er det veien til at hunden kan bli sittende med forstyrrelser som er interessant, ikke at den kan sitte med så mye forstyrrelser som mulig på så kortest mulig tid.
  • Vi må sørge for å jobbe med hunden på et nivå der hunden tydelig synes det er gøy. Bruk en belønning hunden vil jobbe for og se etter at hunden er ivrig og prøver å gjøre rett for å få belønningen. Hunder som synes det er enklest å lene seg tilbake og bli sittende skal løses ofte ut og få belønning når de reiser seg, mens hunder som har litt mer mark i rumpa skal ha de aller fleste belønningene for at de holder rumpa i bakken og trekker seg unna hånden.
  • Om hunden reiser seg når du presenterer en forstyrrelse, begyn på nytt og prøv det samme igjen. Greier den ikke å bli sittende da gjør du det litt lettere. Sørg hele tiden for at de fleste repetisjonene blir rett og løs ut før hunden ikke greier å sitte lengre. Det er bedre å gi ti belønninger for noe enkelt den gjør rett enn å feile den ti ganger for noe vanskelig den gjør feil.
  • Jobb korte økter, absolutt maksimum 3 min på en gang. Bruk gjerne ulike typer belønning og tren i ulike typer miljø