Å lære hunden å komme når vi roper er kanskje det viktigste vi lærer den uansett om vi skal ha en hyggelig familiehund, en god jaktkamerat eller skal bruke den til andre hundesporter. Det er lett å lære valpen at den skal bråsnu og løpe mot oss når vi roper, men det er også veldig lett å missbruke en god innkalling og dermed avlære den. Den antakelig vanligste grunnen til at hunden ikke kommer på innkalling er at den opplever det som at hver gang den kommer så mister den goder, moroa er over. Dette kan være at vi alltid setter på den bånd etter at vi har kalt den inn og at den dermed ikke får snust videre eller lekt mer med de andre hundene. Det kan også være at vi alltid kaller den inn før vi skal på arbeid og innkallingssignalet blir synonymt med at den må være alene hjemme. En annen veldig vanlig grunn til at hundene ikke kommer på innkalling er om vi har lagt oss til en vane å rope mange ganger og «mase» på hunden for å få den til å komme, og kanskje til og med ta fram godis eller leker for å lokke den inn om den ikke kommer. Hunden vil raskt skjønne at det ikke er så farlig å komme på første signal, vi har jo allikevel tenkt å stå å gaule en god stund til, og om den venter litt ekstra så tar vi kanskje frem noe godt den kan få. En tredje grunn til at hunden ikke kommer på innkallingssignal er at den ikke vet hva det betyr. Og dette gjelder nok flere hunder enn man skulle tro. Kanskje den bare skjønner at den skal komme dersom den ser personen som roper, eller den tror at innkallingssignalet bare gjelder når den skal inn fra hagen, eller kanskje den tror at signalet bare er noe vi sier for å gi oss til kjenne for hunden.

En god innkalling er for meg en hund som bråsnur på signal og kommer løpende i god fart mot meg for å så stoppe når den kommer fram, uansett miljø og forstyrrelser. For å få hunden til å forstå dette på enklest mulig måte må jeg sørge for at den forbinder det å komme inn til meg med noe positivt. Selvfølgelig kunne jeg satt på den et strømhalsbånd og gitt den strøm dersom den ikke bråsnudde eller kom fort nok men det ville betydd at jeg måtte ha med meg halsbånd og fjernstyrer over alt, sørget for å alltid ha fulle batterier, jeg måtte ha brutt norsk lov og i tillegg ville jeg nok ikke ha fått like raskt resultater. Jeg streber derfor etter å belønne enhver innkalling der hunden har reagert raskt, enten med at den får løpe videre, at den får godis, at vi leker, eller at vi finner på noe annet som hunden synes er bra.

For å unngå at innkallingssignalet vannes ut og mister sin betydning er det greit å innføre noen regler:

  • For det første er det greit å lage et innkallingssignal som ikke brukes hele tiden av alle rundt hunden. Hundens navn er ofte det som blir brukt mest i samvær med den og kanskje det signalet som mister sin betydning aller oftest. Bruk et ord som du kun bruker under innkallingstrening og etterhvert innkallinger.
  • Den andre regelen er å alltid gjøre det verdt for hunden å komme. Bruk tid på å finne ut hva som kan fungere som belønning for din hund i den gitte situasjonen. Kanskje det er å få leke med deg, kanskje det er å få snuse i veikanten, kanskje det er å få løpe videre i terrenget eller kanskje den er så matglad at den blir overlykkelig av å få en halv fórkule.
  • Det siste vi skal huske på er å alltid kun rope en gang. Det er opp til oss som trenere å sørge for at vi kun roper når vi vet hunden vil komme. Om du ikke er sikker på om hunden kommer, så ikke bruk innkallingssignalet. Vi trener heller hunden til å tåle forstyrrelser og vanskeligere miljøer i kontrollerte former slik at vi får en sikrere og sikrere innkalling til daglig.

Når jeg begynner å lære inn innkallingssignalet har jeg først og fremst fokus på å bygge verdi for kommandoen. Det gjør jeg ved å minimere mulighetene hunden har for å gjøre feil, og maksimere mulighetene den har for å gjøre rett. En metode å gjøre dette på er vist under med Yaris. Først leker jeg litt med han for å få han til å forstå at jeg har noe gøy. Deretter får jeg noen til å holde han igjen mens jeg gjemmer bort leken og løper et lite stykke før jeg stopper og roper innkallingssignalet. Medhjelperen slipper hunden og når Yaris kommer løpende mot meg viser jeg han belønningen og lar han jage leken. Dette er en øvelse som brukes av veldig mange for å lære hunden at innkallingssignal =  gøy.

Etterhvert kan man videreutvikle denne øvelsen ved for eksempel å bli stående til hunden nesten har kommet helt fram eller ved å legge til forstyrrelser som for eksempel pølsebiter på bakken. Øk forstyrrelsene gradvis. Begynn for eksempel med å ha en matskål med godis stående et par meter bortenfor der dere trener. Ha noen til å vokte skålen slik at om hunden løper til skålen i stedet for til deg kan den personen enkelt løfte opp skålen slik at ikke hunden får tilgang. Når hunden greier denne forstyrrelsen kan man sette matskålen nærmere og kanskje midt i løpebanen til hunden, eller strø godis på bakken der hunden skal løpe. Man kan også få noen til å prøve å lokke til seg hunden under innkalling, om hunden blir lurt kan vedkommende bare reise seg opp. Det er bare fantasien som setter en stopper for ulike forstyrrelser, men husk å ikke gjøre det så vanskelig for hunden at den misslykkes gang på gang.

Selv om å sende hunden fra medhjelper er en super måte å lære hunden å løpe raskt mot deg uansett forstyrrelser må vi også lære hunden å avbryte det den holder på med for å løpe mot deg. Den smarteste måten å starte med dette på er å rett og slett rope på hunden når det er ekstremt stor sannsynlighet for at den kommer. For eksempel kan dette være når hunden ser på deg fra noen meters avstand i et miljø der den er godt kjent og der det ikke er noen særlige forstyrrelser. Belønn hunden masse for å komme. Husk at det er forventningen til belønning når hunden kommer fram som gjør at den bråsnur og kommer løpende på kommando. Legg på gradvis vanskeligere forstyrrelser i denne øvelsen også, for eksempel å rope når hunden har nesa i bakken eller rett etter at den er sluppet løs. Sørg for å alltid gå et par steg tilbake i treningen om dere er på et nytt sted. Det gjør heller ingen skade å gjøre noen veldig enkle innkallinger uansett hvor langt man er kommet i treningen. Husk også at valper ikke klarer å konsentrere seg så lenge om gangen og blir fort slitne, så gjør kun tre – fire repetisjoner i samme treningsøkt.