Da har jeg klart å nå det som har vært hovedmålet mitt med Blink i noen år, nemlig at hun skulle få det ordinære jaktchampionatet! Det er en helt undelig og litt tom følelse av å ha klart noe som kun to münstere før Blink har klart, og i tillegg være den første münster som har poeng fra 5 grener (lavland, høyfjell vinter, skog, fullkombinert og apport) i championatet.

For dere som leser dette og ikke er helproffe på championatregler for stående fuglehunder, skal dere vite at dette er det jaktchampionatet som stiller høyest krav til hundene. Mens de fleste andre jaktchampionater krever tre ganger 1. premie (i tillegg til et utstillingskrav) for de ulike rasene i de ulike grenene (som de stående fuglehundenes kombinertchampionat NJ(K)CH), er det ordinære jaktchampionatet for de stående fuglehundrasene en god del mer komplisert. For å ha mulighet til å oppnå jakchampionatet må tre kriterier være oppnådd. For det første må hunden ha oppnådd minst en av følgende premiegrader (kalles inngangsbilletten):
– CACIT (gis til vinner av finale i internasjonal vinnerklasse på jaktprøve dersom hunden oppfyller alle kvalitetskrav)
– Res. CACIT (gis til 2.plass i finale i internasjonal vinnerklasse på jaktprøve dersom hunden oppfyller alle kvalitetskrav)
– ÆP på skogsfuglprøve (gis til hund som utmerker seg særdeles i alle oppgavedeler under en skogsfuglprøve og som viser rapport under prøven der rapporten fører til stand og jaktbar situasjon)
– 3×1.VK m/CK (gis til vinner av vinnerklasse dersom hunden oppfyller alle kvalitetskrav, må oppnås tre ganger)
– 1.AK fullkombinert (oppnås på prøve som arrangerers som både en jaktprøve og apportprøve hvor hunden må ha 1.premie i begge oppgavedeler for å oppnå 1.premie totalt)
Det andre kriteriet er at hunden må ha oppnådd 25 championatpoeng. Forenklet forklart får man championatpoeng for alle 1.premier, de fleste vinnerklassepremier og plasseringer i høystatusløp. En 1.AK (1.premie åpen klasse) gir 3 poeng. For mer utfyllende informasjon om dette se Championatregler (1.1.2012) på side 9, 10 og 11. Det siste kriteriet er utstillingskravet som sier at hunden må ha oppnådd Vg på utstilling etter fyllte 24 mnd.

For vår del ble kriteriene for jaktchampionatet oppnådd da vi fikk 1.Ak fullkombinert (som og gir 5 championatpoeng) på Holleia for dommer Anders Simensrud 5. sept i år. Fra før hadde vi poengene:
– 5×1.Ak apport (5 poeng)
– 1.Ak skog (3 poeng)
– 1.Vk m/ck høyfjell vinter (4 poeng)
– 2.Vk semi NM skog (3 poeng)
– 1.Vk m/ck semi NM lavland (5 poeng)
– 2.Vk lavland (2 poeng)
Med dette har Blink både inngangsbiletten og 27 poeng, og tilfredstiller alle krav til å bli NJCH.

Ellers har starten av prøvesesongen vår vært varierende. På flere prøvestarter har ikke Blink hatt sjanse på fugl, en gang greide hun hoppe noen meter etter fuglen (for første gang på prøve på flere år…) og en gang ble hun borte og kom tilbake igjen i midten av neste slipp. Ellers har hun vist et stabilt godt 1. premieringsverdig søk og vi har fått 2.Ak fullkombinert på Holleia (hadde sjanse på fugl i et slipp), 2.Ak skog på stangeskogprøven (fikk ikke vist reis) og altså 1.Ak fullkombinert i Vikersund. Nå er planen å trene og stille henne på lavlandsprøver fram til VM, og så blir hun antakelig nedprioritert som jaktprøvehund etter VM til fordel for Stuck.

1.Ak fullkombinert meg med dommer Anders Simensrud

Vikersund, 05.09.2012, fullkombinert
I medvind og tildels tett skogsbiotop jakter Blink i meget god fart, fin stil og aksjon i god kontakt med fører. Får med seg terrenget på en meget god måte. Jakter senere meget godt. Stand, reiser orrfugl villig men upresist. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Senere ny stand, reiser orrfugl kontrollert og presist. RIOS. Utreder. Blink fortsetter glimrende ut dagen. Instilles og tildeles (etter fullførte apportøvelser til 10-10-9) 1.Ak fullkombinert skog.
Tallkarakterer 5-5-.-4-4-4

3., 2. og 1. Ak fullkombinert NVK Buskerud (3.premien er fra i fjor)

 fra apporttrening i sommer