Apport av rev

I blant annet Danmark og Sverige er det vanlig å trene, bruke og prøve de kontinentale stående hundene i apport av hårvilt, som oftest rev eller hare. I Norge er det derimot få som bruker hundene til dette, og det finnes heller ingen prøver der man kan vise det for… Les mer