I juli begynte jeg å jobbe litt mer systematisk med Neon. Vi startet så smått med forberedelser til lydighetsøvelser og agility, og sitt og reis til jakten. Jeg har god tid og bruker fortsatt det meste av treningen på grunnleggende øvelser som innkalling på tur, gå i bånd når andre er løse, engasjere seg i det jeg vil, kunne jobbe i ulike miljø og vente på tur.

Det viktigste for meg har vært å balansere råskapen hennes med ro og konsentrasjon. Neon virker foreløpig som hun har stor kapasitet søksmessig, hun er utholdende og arbeidsvillig, og har et godt over gjennomsnitlig viltbegjær for en ES. Under ligger et filmklipp med noe av det vi har gjort i juli.

werj